מחקרים – גלובל דיאגנוסטיק

גלובל דיאגנוסטיק - מדייק

נתוני מדידה מדויקים ותוצאות מהימנות. פרופסור. דוקטור. Martie Truschnig- Wilders, ראש המוסד הרפואי לאבחנה כימית ורפואית בבית החולים האוניברסיטאי גרץ ביצע ב 2007 ניתוח עצמאי של נתוני מטופלים אשר סופקו ע"י רופאים גרמנים. פרמטרים של רפואה קונבנציונאלית של 44 מטופלים הושוו לתוצאות מדידה מתאימות של גלובל דיאגנוסטיקס. ציטוט מתוך המחקר: "עבור כל המטופלים שנכללו במחקר, האבחנות הראשיות, אשר מבוססות על שיטות של רפואה קונבנציונאלית, אומתו ע"י מערכת "Global Diagnostic": הושגה התאמה חד משמעית בין התוצאות של מדידות " Global Diagnostic" לבין הממצאים הדיאגנוסטיים אשר בוססו ע"י שיטות הרפואה הקונבנציונאלית…" "… במיוחד ראוי לתשומת לב הוא הפוטנציאל שעד כה לא ממוען של המבחן הביו-אנרגטי הזה: הוא עשוי לחשוף תהליך פתולוגי חבוי או תהליך פתולוגי מתחיל, אשר בשלב זה, לא יכול להתגלות ע"י שיטות של רפואה קונבנציונאלית." ניתן לקרוא את המאמר המלא של  Clinical Study Global Diagnostic Gratz University כאן .